Tìm kiếm tin tức

 

Thông tư số 56.2023.TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23.2017.TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 23/02/2024

Thông tư số 56/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 1.906