Tìm kiếm tin tức

 

Ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
Ngày cập nhật 26/12/2023

Số 34/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 3/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa;

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 146