F:\F_Portal\sgtvt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

KẾ HOẠCH Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 11/11/2021

Kế hoạch

Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của tỉnh Thừa Thiên Huế

KẾ HOẠCH Triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 1.481