Tìm kiếm tin tức

 

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 16/09/2021

      Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1573/QĐ-SGTVT về việc Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong đó 103 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

      Sở Giao thông vận tải thông báo đến các cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở được biết.

      Chi tiết tại file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.568.308
Truy cập hiện tại 200