Tìm kiếm tin tức

 

V/v Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa.
Ngày cập nhật 02/06/2021

Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi kèm theo văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa; đề nghị các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.388.884
Truy cập hiện tại 432