Tìm kiếm tin tức

 

Phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 03/08/2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6830/UBND-CT ngày 01/8/2020 về việc Phương án vận chuyển, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Liên quan đến giải quyết việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu, vật tư... phục vụ cho sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19 từ vùng có dịch vào tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là hàng hóa) và cho phép các phương tiện giao thông đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế, trên cơ sở đề xuất, báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

I. ĐỐI VỚI VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Yêu cầu:

a) Mọi phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải tiến hành đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép, làm căn cứ đi qua các chốt kiểm tra và giám sát hành trình.

Không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

b) Các cá nhân, đơn vị có yêu cầu vận chuyển hàng hóa (sau đây gọi tắt là chủ nhận hàng) phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đăng ký cho phương tiện vận chuyển hàng hóa vào Thừa Thiên Huế và có trách nhiệm phối hợp cùng cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giao nhận hàng, đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch, theo quy định.

c) Tất cả lái xe vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch của chính quyền, cơ quan chức năng, đặc biệt phải thường xuyên đeo khẩu trang; không dừng xe dọc đường; không tiếp xúc gần với bất cứ người dân địa phương nào trong suốt thời gian lưu lại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quy trình và trách nhiệm cụ thể:

Bước 1: Đăng ký vận chuyển hàng hóa vào Thừa Thiên Huế

Chủ nhận hàng phải đăng ký trực tuyến thông tin vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai và chọn chức năng “Đăng ký vận chuyển hàng hóa vào Thừa Thiên Huế” để thực hiện.

Thông tin đăng ký bao gồm:

-       Tên chủ nhận hàng.

-       Số CMND/CCCD/HC.

-       Điện thoại.

-       Địa chỉ.

-       Họ tên lái xe.

-       Số xe.

-       Số bằng lái xe.

-       Loại xe.

-       Điện thoại lái xe.

-       Hàng hóa trên xe.

-       Địa điểm giao hàng.

-       Thời điểm giao hàng.

-       Thời điểm rời Thừa Thiên Huế.

-       Địa điểm rời Thừa Thiên Huế: (Phú Lộc, Phong Điền hoặc A Lưới).

Bước 2: Phê duyệt đăng ký

Sở Giao thông vận tải cử người truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến để xem xét phê duyệt trong vòng không quá 30 phút kể từ thời điểm chủ nhận hàng đăng ký. Trong trường hợp không phê duyệt cho vào thì ghi rõ lý do.

Khuyến nghị: Chủ nhận hàng thường xuyên truy cập vào hệ thống trực tuyến để kiểm tra tình trạng phê duyệt, thông báo kịp thời cho lái xe tránh tình trạng ùn ứ tại các chốt kiểm soát.

Bước 3: Xác nhận vào Thừa Thiên Huế

Các chốt kiểm soát căn cứ vào giấy tờ và thông tin xuất trình, đối soát với thông tin được đăng ký, truy nhập vào hệ thống đăng ký trực tuyến để xác nhận xe đã vào Thừa Thiên Huế trong 3 trường hợp sau:

- Trường hơp Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt thì cho xe vào Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp Sở Giao thông vận tải không phê duyệt thì căn cứ vào nội dung không được phê duyệt trên phần mềm thông tin cho xe và đề nghị quay lại không cho vào Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp đang chờ Sở Giao thông vận tải phê duyệt thì yêu cầu lái xe qua khu vực chờ khác để thông tin với Chủ nhận hàng liên hệ với Sở Giao thông vận tải đề nghị phê duyệt. Lưu ý, cần bố trí khu vực riêng để lái xe liên hệ trong trường hợp này tránh tình trạng ùn ứ.

Bước 4: Xác nhận giao hàng

- Sau khi xe đến địa điểm giao hàng và hoàn thiện công tác bốc dỡ hàng hóa, Chủ nhận hàng có trách nhiệm truy cập vào ứng dụng trực tuyến để xác nhận hoàn thành việc bốc dỡ hàng hóa. Thời gian từ khi qua chốt đến khi bốc dỡ hàng hoàn thành không quá 5 giờ đồng hồ kể từ thời điểm xác nhận qua chốt tại Bước 3.

- Không quá 90 phút kể từ thời điểm Chủ nhận hàng xác nhận xe phải rời khỏi địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá thời gian trên được xem là vi phạm và bị xử lý theo quy định.

Bước 5: Cập nhật dữ liệu và kiểm tra, kiểm soát

- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh căn cứ và dữ liệu camera tại 2 điểm Phong Điền và Phú Lộc để cập nhật vào phần mềm xác nhận xe đăng ký đã rời khỏi Thừa Thiên Huế.

- Công an tỉnh, Thanh tra giao thông căn cứ vào dữ liệu cảnh báo vi phạm thời gian hoàn thành bốc dỡ hàng theo quy định tiến hành kiểm tra và xử lý các vi phạm của Chủ nhận hàng.

- Công an tỉnh, Thanh tra giao thông căn cứ vào dữ liệu cảnh báo của phần mềm để tổ chức chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đối với các xe chưa rời khỏi tỉnh Thừa Thiên Huế sau 60 phút kể từ thời điểm rời khỏi Thừa Thiên Huế đã được nêu trong đăng ký và cấp phép việc bốc dỡ hàng của Chủ nhận hàng.

II. ĐỐI VỚI VIỆC CHO PHÉP CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG QUA ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Yêu cầu:

a) Mọi phương tiện giao thông qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải tiến hành đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép, làm căn cứ đi qua các chốt kiểm tra và giám sát hành trình.

Không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

b) Thời gian đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quốc lộ 01A không được quá 03 giờ, tính từ chốt kiểm soát tại huyện Phú Lộc cho đến chốt kiểm soát tại huyện Phong Điền và ngược lại.

Thời gian đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế theo đường Hồ Chí Minh không được quá 03 giờ, tính từ chốt kiểm soát tại xã A Roàng, huyện A Lưới.

c) Tất cả phương tiện giao thông đi qua tỉnh Thừa Thiên Huế đều không được phép dừng xe dọc đường và tiếp xúc gần với bất cứ người dân địa phương nào.

2. Quy trình và trách nhiệm cụ thể:

Bước 1: Đăng ký vận chuyển hàng hóa vào Thừa Thiên Huế.

Lái xe phương tiện giao thông muốn đi qua địa phận Thừa Thiên Huế phải đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai  và chọn chức năng “Đăng ký phương tiện đi qua Thừa Thiên Huế” để thực hiện.

Thông tin đăng ký bao gồm:

-       Họ tên lại xe.

-       Số CMND/CCCD/HC.

-       Điện thoại di động.

-       Số bằng lái xe

- Mục đích đi qua địa phận Thừa Thiên Huế.

- Mặt hàng đang chuyên chở.

- Số lượng người đang chở.

- Danh sách người đi trên xe: họ tên, số CMND/CCCD/HC, ngày cấp, nơi đi, nơi đến (chụp ảnh bảng kê khai kèm theo).

- Thời gian đi vào và đi ra khỏi địa phận Thừa Thiên Huế.

-       Địa điểm rời Thừa Thiên Huế: (Phú Lộc, Phong Điền hoặc A Lưới).

Bước 2: Phê duyệt đăng ký

Sở Giao thông vận tải cử người truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến để xem xét phê duyệt trong vòng không quá 30 phút kể từ thời điểm chủ nhận hàng đăng ký. Trong trường hợp không phê duyệt cho vào thì ghi rõ lý do.

Khuyến nghị: Lái xe thường xuyên truy cập vào hệ thống trực tuyến để kiểm tra tình trạng phê duyệt, có phương án di chuyển phủ hợp tránh tình trạng ùn ứ tại các chốt kiểm soát.

Bước 3: Xác nhận qua Thừa Thiên Huế

Các chốt kiểm soát căn cứ vào giấy tờ và thông tin xuất trình, đối soát với thông tin được đăng ký, truy nhập vào hệ thống đăng ký trực tuyến để xác nhận xe đã đi qua Thừa Thiên Huế trong 3 trường hợp sau:

- Trường hợp Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt thì cho xe qua chốt.

- Trường hợp Sở Giao thông vận tải không phê duyệt thì căn cứ vào nội dung không được phê duyệt trên phần mềm thông tin cho xe và đề nghị quay lại không cho đi qua Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp đang chờ Sở Giao thông vận tải phê duyệt thì yêu cầu lái xe qua khu vực chờ Sở Giao thông vận tải đề nghị phê duyệt. Lưu ý, cần bố trí khu vực riêng để lái xe chờ và liên hệ trong trường hợp này tránh tình trạng ùn ứ.

Bước 4: Cập nhật dữ liệu và kiểm tra, kiểm soát

- Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh căn cứ và dữ liệu camera tại 2 điểm Phong Điền và Phú Lộc để cập nhật vào phần mềm xác nhận xe đăng ký đã rời khỏi Thừa Thiên Huế.

- Công an tỉnh, Thanh tra giao thông căn cứ vào dữ liệu cảnh báo của phần mềm để tổ chức chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm đối với các xe chưa rời khỏi tỉnh Thừa Thiên Huế sau 3 giờ kể từ thời điểm xác nhận qua chốt tại Bước 3.

III. ĐỐI VỚI VIỆC CHO PHÉP CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA RA KHỎI ĐỊA BÀN TỈNH, ĐI QUA VÙNG DỊCH VÀ QUAY TRỞ LẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Yêu cầu:

a) Mọi phương tiện giao thông trong tỉnh sau khi giao hàng ngoại quay trở lại về Thừa Thiên Huế đều phải thực hiện đăng ký về Thừa Thiên Huế trực tuyến và được Sở Giao thông vận tải phê duyệt.

Không được chở thêm người trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa khi quay lại Thừa Thiên Huế (trừ lái xe).

b) Lái xe các phương tiện này đều phải cách ly tại cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đăng ký trong vòng ít nhất 14 ngày, kể từ ngày quay trở lại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Việc cấp phép chỉ được tiến hành khi cơ quan chức năng kiểm tra, xác định chủ xuất hàng đảm bảo các điều kiện cách ly cho lái xe. Trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly thì phải đăng ký trước để đưa vào khu cách ly tập trung.

2. Quy trình và trách nhiệm cụ thể:

Bước 1: Đăng về tỉnh Thừa Thiên Huế

Lái xe phương tiện giao thông sau khi hoàn thiện việc giao nhận hàng, quay lại muốn vào địa phận Thừa Thiên Huế phải đăng ký trực tuyến tại địa chỉ sau: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/vantai  và chọn chức năng “Đăng ký phương tiện về Thừa Thiên Huế” để thực hiện

Thông tin đăng ký bao gồm:

-       Họ tên lại xe.

-       Số CMND/CCCD/HC.

-       Điện thoại di động.

-       Số bằng lái xe.

- Tỉnh/Thành phố giao hàng.

- Địa chỉ nơi về.

- Thời gian về.

- Địa điểm về (Phú Lộc, Phong Điền hoặc A Lưới).

Bước 2: Phê duyệt đăng ký

Sở Giao thông vận tải cử người truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến để xem xét phê duyệt trong vòng không quá 30 phút kể từ thời điểm lái xe đăng ký. Trong trường hợp không phê duyệt cho vào thì ghi rõ lý do.

Khuyến nghị: Lái xe thường xuyên truy cập vào hệ thống trực tuyến để kiểm tra tình trạng phê duyệt, có phương án di chuyển phủ hợp tránh tình trạng ùn ứ tại các chốt kiểm soát.

Bước 3: Xác nhận vào Thừa Thiên Huế

Các chốt kiểm soát căn cứ vào giấy tờ và thông tin xuất trình, đối soát với thông tin được đăng ký, truy nhập vào hệ thống đăng ký trực tuyến để xác nhận xe đã vào Thừa Thiên Huế trong 3 trường hợp sau:

- Trường hợp Sở Giao thông vận tải đã phê duyệt thì cho xe vào Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp Sở Giao thông vận tải không phê duyệt thì căn cứ vào nội dung không được phê duyệt trên phần mềm thông tin cho xe và đề nghị quay lại không cho vào Thừa Thiên Huế.

- Trường hợp đang chờ Sở Giao thông vận tải phê duyệt thì yêu cầu lái xe qua khu vực chờ Sở Giao thông vận tải đề nghị phê duyệt. Lưu ý, cần bố trí khu vực riêng để lái xe chờ và liên hệ trong trường hợp này tránh tình trạng ùn ứ.

Bước 4: Tổ chức cách ly

- Cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, lái xe phải tự giác thực hiện cách ly theo quy định về phòng chống dịch.

- Công an tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo địa phương giám sát cách ly theo quy định về phòng chống dịch.

- Sở Giao thông Vận tải phối hợp cùng Sở Y tế tiến hành kiểm tra điều kiện này.

IV. ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH QUA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ:

Yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020 và Công văn số 7286/BGTVT-VT ngày 27/7/2020; đồng thời, phải kê khai danh sách toàn bộ hành khách trên xe, bao gồm: họ tên, số CMND, số điện thoại (nếu có), quê quán, nơi đi, nơi đến... để các chốt kiểm tra, kiểm soát.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình trên xe và trên hệ thống; đảm bảo kiểm soát lộ trình và thời gian hoạt động của các xe đến và rời Thừa Thiên Huế.

2. Công an tỉnh bố trí nhân sự thực hiện nhiệm vụ kiểm soát luồng xe lưu thông ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế; kiểm tra, kiểm soát số lượng người trên phương tiện vào ra, trên xe; lưu ý kiểm tra, ngăn chặn tình trạng vận chuyển hành khách trên phương tiện vận tải hàng hóa.

Căn cứ dữ liệu từ hệ thống phần mềm Đăng ký phương tiện vào, qua Thừa Thiên Huế để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nội dung đã cho phép.

3. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống thông tin khai báo phương tiện giao thông qua Thừa Thiên Huế, vào Thừa Thiên Huế. Chỉ đạo Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thường xuyên cập nhật thông tin phương tiện giao thông vào và rời khỏi Thừa Thiên Huế để đối soát dữ liệu các đơn vị đang triển khai.

4. Thủ trưởng các cơ quan liên quan quán triệt việc tổ chức kiểm soát là giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu cán bộ, công chức thụ lý phải giải quyết thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện doanh nghiệp lưu thông hàng hóa hợp pháp; nghiêm cấm lợi dụng cơ chế để thực hiện các hành vi tiêu cực.

5. Đối với các chủ nhận hàng, chủ giao hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Bố trí khu vực cách ly tại chỗ, phục vụ riêng cho lái xe (ăn, uống, nghỉ ngơi... ); yêu cầu nhân viên, người lao động không tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn với lái xe trong quá trình giao nhận hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Sở Y tế.

- Có phương án bảo đảm an toàn phòng chống dịch cho các lái xe; trường hợp lái xe trở về từ vùng có dịch phải thực hiện cách ly theo quy định về phòng chống dịch.

6. Đối với các chốt kiểm soát:

- Chốt kiểm soát tại Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các Mục I, II, III văn bản này.

- Các chốt còn lại sử dụng phần mềm, căn cứ số xe để kiểm tra dữ liệu cấp phép và cho phép các phương tiện thực hiện theo nội dung quy định, không tiến hành kê khai, khai báo lại.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh thông báo cho các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa ra vào Thừa Thiên Huế thực hiện các nội dung nêu trên.

8. Về hệ thống quản lý hoạt động phương tiện vận tải và lái xe trong thời gian chống dịch Covid-19: giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh hoàn thiện hệ thống để triển khai áp dụng từ ngày 02/8/2020; phần mềm đảm bảo chức năng thống kê, đối soát quá trình lái xe ra, vào Tỉnh.

9. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ nhận hàng trong việc lưu thông hàng hóa./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 117