Tìm kiếm tin tức

 

"Giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật Giao thông đường bộ hiện hành"
Ngày cập nhật 16/03/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, (TTATGT) đường bộ.

Thông báo nêu rõ, về Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), trước mắt, giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như Luật Giao thông đường bộ hiện hành. 

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đánh giá tác động đầy đủ, toàn diện, trong đó có đánh giá tác động về mặt lập pháp, đối với các nội dung quy định về bảo đảm an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ; phân định rõ nội dung quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông và quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực bảo đảm TTATGT. Đồng thời, xác định rõ hơn việc phân công trách nhiệm của Bộ Công an và các lực lượng có liên quan trong việc bảo đảm TTATGT đường bộ. 

Để khắc phục tình trạng có quá nhiều lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường thì nên quy định theo hướng giao lực lượng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm chủ yếu trong công tác này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), phối hợp với Bộ Tư pháp để tổng hợp vào Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 (trình Quốc hội dự án Luật trong năm 2020) để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng tiến độ theo quy định.

https://enternews.vn/ket-luan-ve-de-nghi-xay-dung-luat-giao-thong-duong-bo-sua-doi-va-luat-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-168515.html

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.329.981
Truy cập hiện tại 147