Tìm kiếm tin tức

 

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22/5/2017 của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày cập nhật 13/06/2017

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông Tư số 16/2017/TT-BGTVT Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam - Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo đến các tổ chức, các nhân có liên quan biết và thực hiện.

Nội dung Thông tư tại file đính kèm.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 206