Tìm kiếm tin tức

 

Phổ biến Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT
Ngày cập nhật 21/01/2019

Ngày 20 tháng 7 năm 2016 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BGTVT về việc sửa đỏi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới - Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 144