Tìm kiếm tin tức

 

Kiểm điếm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 10/11/2021

      Ngày 04/11/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU về kiểm điếm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải.

      Đảng bộ Sở Giao thông vận tải thông báo đến đồng chí đảng viên để nắm và thực hiện đúng quy định.

      Nội dung chi tiết và các biểu mẫu kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 100