Tìm kiếm tin tức

 

Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn
Ngày cập nhật 23/06/2009

Tổng Liên đoàn vừa ban hành văn bản số 826/HD-TLĐ, ngày 01/6/2009, hướng dẫn đóng đoàn phí CĐ.

Theo đó đoàn viên:

- Khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội mức đóng đoàn phí bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

- Đối với các DN, đơn vị sự nghiệp, dịch vụ mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương, tiền công doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phải trả cho đoàn viên hàng tháng. nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa một tháng không quá 10% tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

- Đoàn viên CĐ tại các nghiệp đoàn, CĐCS doanh nghiệp khó xác định tiền lương, tiền công thì đoàn phí CĐ đóng theo mức ấn định do BCH CĐCS quy định sau khi có ý kiến chấp thuận của CĐ cấp trên nhưng mức đóng tối thiểu bằng 1% lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

- Đoàn viên CĐ lao động ở nước ngoài, mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng không quá 10% tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

- Đoàn viên bị ốm đau, thai sản, TNLĐ, bị mất việc làm từ 1 tháng trở lên thì không phải đóng đoàn phí trong thời gian đó.

* Đoàn phí do đoàn viên đóng phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời vào sổ kế toán và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách của CĐCS. Việc phân phối và sử dụng đoàn phí thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 170