Tìm kiếm tin tức

 

Hoạt động Tổ chức Đảng - Đoàn thể >> Hoạt động nghiệp vụ Đảng - CĐ
Ngày 8/5, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 57 đảng viên đến từ 6 chi bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế.        ...

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. 

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, ngày 23/4. Ảnh: TTXVN

 

     Để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ Công đoàn, đồng thời thực hiện mục tiêu đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, chăm lo và bảo vệ lợi ích công nhân...
     Thực hiện chương trình công tác năm 2010. Được sự thống nhất của Lãnh đạo Sở và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Ngày 28/10/2010 Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT-TTHuế tổ chức lớp tập huấn nghiệp...
     Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
     Giai đoạn mới của cách mạng đặt ra cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam những nhiệm vụ lịch sử mới. Giai cấp công nhân đang cùng toàn dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây...
Tổng Liên đoàn vừa ban hành văn bản số 826/HD-TLĐ, ngày 01/6/2009, hướng dẫn đóng đoàn phí CĐ.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.194.254
Truy cập hiện tại 893