Tìm kiếm tin tức

 

Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 của Sở GTVT
Ngày cập nhật 31/12/2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 của Sở GTVT

 

 
   

Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 2019/QĐ-SGTVT ngày 25/12/2014 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế về ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải.

Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Thời gian:

a) Tiếp thường xuyên:

- Buổi sáng: Từ 8h 00 đến 11h 00

- Buổi chiều: Từ 14h 00 đến 16h 30.

b) Tiếp định kỳ của Lãnh đạo Sở:

Từ 14h00 đến 16h30 các ngày 05 và 15 hàng tháng. Trường hợp trùng vào ngày Lễ, ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc kế tiếp (có lịch cụ thể kèm theo).

2. Địa điểm:

- Phòng tiếp công dân của Sở tại Thanh tra Sở.

- Địa chỉ: Số 10 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Trên đây là thông báo Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế. Lịch này được niêm yết công khai tại Phòng tiếp công dân và trên website của Sở để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, công dân được biết./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 144