Tìm kiếm tin tức

 

Thanh tra Sở GTVT >> Tin hoạt động thanh tra
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Sở Giao thông vận tải được phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Thanh tra Sở đã tổ chức tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Một thành...
Thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2024 đã được phê duyệt, ngày 22/3/2024 Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTr, thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật...
Số 36/2023/TT-BGTVT  ngày 13/12/2023 về việc Ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới; 
Số 35/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá...
“Chống dịch như chống giặc” đó là khẩu hiện, đồng thời thể hiện thông điệp quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ khi chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 59