Tìm kiếm tin tức

 

Thanh tra Sở GTVT >> Tin hoạt động thanh tra
Thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2024 đã được phê duyệt, ngày 22/3/2024 Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTr, thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật...
Số 36/2023/TT-BGTVT  ngày 13/12/2023 về việc Ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải Mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới; 
Số 35/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá...
“Chống dịch như chống giặc” đó là khẩu hiện, đồng thời thể hiện thông điệp quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ khi chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.740