Tìm kiếm tin tức

 

624/QĐ - Ban hành Kh hành động thực hiện NQ 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của chính phủ về tăng cường BĐTTATGT và chống ùn tắc giao thông gđ 2019-2021
Ngày cập nhật 24/04/2019

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhằm cụ thể hoá những nhiệm vụ và định hướng cơ bản liên quan đến ngành giao thông vận tải đã được giao tại Nghị quyết, cụ thể:

  1. Tổ chức thể chế hóa và thực hiện đầy đủ các quan điển, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Chính phủ đề ra trong Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 12/NQ-CP).
  2. Xác định các nhiệm vụ để các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP.

Ban hành theo Quyết định số 624/QĐ -BGTVT Ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 790