Tìm kiếm tin tức

 

Hệ thống đường Quốc lộ
Ngày cập nhật 14/12/2007

Có 4 tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tổng chiều dài Quốc lộ quản lý trên địa bàn: 438,999 Km.

-  Quốc lộ 1A:      153,545  Km. (Kể cả nhánh Tây Huế)
-  Quốc lộ 49A:      91.854 Km.
-  Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh): 105 Km.
-  Quốc lộ 49B:   88.60 Km.       

 a/ Kết cấu mặt đường:

- Đường bê tông nhựa + BTXM:         315,215 Km.
- Đường nhựa thấm nhập:              116,434 Km.
- Đường đất, đất cấp phối :            7,35 Km.

b/ Công trình trên tuyến:

- Cầu các loại:       136 Cầu / 5.711,37 mét dài.
- Cống các loại :   1.394 Cống / 14.817,60 mét dài.
- Hầm đường bộ:         2 Hầm / 588,95 mét dài. (Không kể hầm H.Vân)
- Ngầm, Tràn:           1 Tràn / 1.230 mét dài.
- Biển báo các loại 3.537

Phòng QLGT - Sở GTVT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.568.145
Truy cập hiện tại 171