Tìm kiếm tin tức

 

Nâng cấp quản lý 3 tuyến đường tỉnh
Ngày cập nhật 25/03/2010

UBND Tỉnh vừa có quyết định 503/QĐ-UBND ngày 15/03/2010 về việc nâng cấp quản lý một số tuyến đường thành đường tỉnh.

Theo đó, các tuyến đường sau được nâng cấp quản lý thành Đường tỉnh:
1.    Đường Nguyễn Chí Thanh – Quảng Điền; chiều dài 17,64Km; điểm đầu giao QL1A tại Km819+250; điểm cuối giao với đường tỉnh 4 tại Km18+900. Đường bao gồm các đoạn tuyến: đường Nguyễn Văn Linh (2,37Km); đường Nguyễn Chí Thanh – Quảng Điền (7,67Km); đường Thọ Lợi (4,8Km); đường Vĩnh Hòa – Phá Tam Giang (2,8Km).
2.    Đường Hồng Bắc – A Đớt; chiều dài 28,38Km; bao gồm 2 đoạn tuyến: Đoạn 1 dài 10,90Km: điểm đầu giao Đường Hồ Chí Minh tại Km339+050; điểm cuối giao Đường Hồ Chí Minh tại Km344+350; đi qua các xã Hồng Bắc, Hồng Quảng, Hồng Thái, Sơn Thủy. Đoạn 2 dài 17,48Km: điểm đầu giao Đường Hồ Chí Minh tại Km353+050; điểm cuối giao Đường Hồ Chí Minh tại Km365+300; đi qua các xã Phú Vinh, Hương Phong, Đông Sơn, Hương Lâm, A Đớt.
3.    Đường Phong Hiền – Quảng Thái; chiều dài 10,53Km; điểm đầu giao Đường tỉnh 11A tại Km0+100; điểm cuối giao Đường tỉnh 4 tại Km28+500. Tuyến đường nối 2 huyện Phong Điền và Quảng Điền.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Sở GTVT đã có quyết định số 248/QĐ-SGTVT ngày 23/03/2010  giao Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, duy tu và sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.388.884
Truy cập hiện tại 690