Tìm kiếm tin tức

 

Báo cáo về đường chuyên dùng
Ngày cập nhật 28/09/2009

Thực hiện công văn số 4478/UBND-XD ngày 24/9/2009 của UBND Tỉnh về việc giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, báo cáo thống kê hệ thống đường chuyên dùng. Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê, báo cáo về hệ thống đường chuyên dùng (đường trong khu công nghiệp, đường phục vụ khai thác khoáng sản, đường thủy điện, đường lâm nghiệp,…) do đơn vị mình quản lý theo mẫu đính kèm.

Thời gian báo cáo trước ngày 15/10/2009.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị.

Mẫu báo cáo như file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.777.031
Truy cập hiện tại 570