Tìm kiếm tin tức

 

HIỆN TRẠNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Tính đến 1/7/2009)
Ngày cập nhật 09/09/2009

HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ HIỆN CÓ TRÊN ĐỊA BÀN :   2.809 tuyến/4.791,2 Km.
GỒM:   
- Đường bê tông xi măng:     1.226,5 Km.
- Đường bê tông nhựa:             562,9 Km.
- Đường đá dăm láng nhựa:   659,8 Km.
- Đường cấp phối :                     923,4 Km.
- Loại khác:                               1.418,7 Km.

PHÂN THEO HỆ THỐNG ĐƯỜNG:

1. HỆ THỐNG ĐƯỜNG QUỐC LỘ :    4 tuyến / 453,5 Km.
 -  Quốc lộ 1A:                                 116,1  Km.
 -  Đường tránh phía Tây Huế:          35,8 Km.
 -  Quốc lộ 49A:                                91,9 Km.
 -  Đường Hồ Chí Minh:                    105,0 Km.
 -  Quốc lộ 49B:                         104,8 Km. (Trùng 5Km QL49A)       

Phân theo kết cấu mặt đường:
- Đường bê tông xi măng:              51,0 Km.
- Đường bê tông nhựa:                281,9 Km.
- Đường đá dăm láng nhựa:       112,3 Km.
- Đường cấp phối :                       0,0 Km.
- Loại khác:                                   8,4 Km. (Dự án cầu Ca Kút đang XD)


2. HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH:     24 tuyến / 349,0 Km.

Phân theo kết cấu mặt đường:
- Đường bê tông xi măng:                23,1 Km.
- Đường bê tông nhựa:                   133,8 Km.
- Đường đá dăm láng nhựa:         161,4 Km.
- Đường cấp phối :                         30,8 Km.

3. HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ + VÀNH ĐAI: 422 tuyến / 216,5 Km.

Phân theo kết cấu mặt đường:
- Đường bê tông xi măng:                 8,8 Km.
- Đường bê tông nhựa:                 122,6 Km.
- Đường đá dăm láng nhựa:          78,0 Km.
- Đường cấp phối :                          7,1 Km.


4. HỆ THỐNG ĐƯỜNG CHUYÊN DỤNG:    2 tuyến / 8,1 Km. (TNN)

5. HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN (Huyện quản lý ): 431 tuyến / 708,89 Km.

Phân theo kết cấu mặt đường:   
- Đường bê tông xi măng:              272,6 Km.
- Đường bê tông nhựa:                  22,7 Km.
- Đường nhựa thấm nhập:             159,8 Km.
- Đường cấp phối :                           182,9 Km.
- Loại khác:                                        70,9 Km.

6. HỆ THỐNG ĐƯỜNG XÃ, PHƯỜNG: (Xã, Phường quản lý)

Tổng số:         1.926 tuyến / 3.055,2 Km.
Phân theo kết cấu mặt đường:   
- Đường bê tông xi măng:                870,9 Km.
- Đường bê tông nhựa:                    2,0 Km.
- Đường nhựa thấm nhập:              140,2 Km.
- Đường cấp phối :                            702,6 Km.
- Loại khác:                                      1.339,3 Km.

Lưu ý: Hệ thống Đường huyện, xã cập nhật số liệu chưa chính xác, do các huyện không gửi số liệu cập nhật.
 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 143