Tìm kiếm tin tức

 

Hệ thống đường tỉnh
Ngày cập nhật 14/12/2007

Hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 23 tuyến với  344,272 Km chiều dài.

Phân loại như sau:

a/  Kết cấu mặt đường:
   - Đường bê tông nhựa + BTXM:     99,284 Km.
   - Đường nhựa thấm nhập:    158,788 Km.
   - Đường đất, đất cấp phối :            86,20 Km.
b/ Công trình trên tuyến :
   - Cầu các loại: 91 Cầu / 3.581,33 mét dài.
   - Cống các loại : 794 Cống / 6.392 mét dài.
   - Ngầm, Tràn: 12 Tràn / 660 mét dài.
   - Biển báo các loại: 1.374 biển.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 1.461