Tìm kiếm tin tức

 

Số liệu hệ thống giao thông đường thủy tính đến 6/2008
Ngày cập nhật 05/06/2008

A/  TỔNG SỐ KM ĐƯỜNG THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH: 560 Km.
B/  SỐ KM ĐANG KHAI THÁC VẬN TẢi:  216,60 Km.
Trong đó:    - Trung ương uỷ thác quản lý: 108 Km.
                   - Tỉnh quản lý : 108,60 Km.

C/  SỐ BÁO HIỆU ĐANG QUẢN LÝ: 687 BÁO HIỆU.
GỒM:   
- Tuyến Trung ương uỷ thác quản lý: 306 báo hiệu.
        + Báo hiệu tự động bằng đèn điện tử: 123 báo hiệu .
        + Báo hiệu thường: 183 báo hiệu .
- Tuyến Tỉnh quản lý: 381 báo hiệu thường.
       
D/ TỔNG SỐ BẾN CẢNG, BẾN KHÁCH: 128 CẢNG, BẾN.
Trong đó:    - Trung Ương uỷ thác quản lý 90 cảng, bến.
                            + 30 bến khách qua sông.
                            + 60 bến cảng, bến thuỷ nội địa.
                     - Tỉnh quản lý : 38 cảng, bến.
                     - Số bến đã cấp phép: 26 bến, chưa cấp phép: 64 bến.
                            + 18 bến khách qua sông.
                            + 20 bến cảng, bến thuỷ nội địa.
                     - Số bến đã cấp phép: 01 bến, chưa cấp phép: 37 bến.

CẢNG BIỂN:

1.    Cảng Thuận An:
        + Luồng tàu 4.4 km;
        + Độ sâu -4.2 m (so với 0 hải đồ );
        + Mớm nước cao nhất cho tàu ra, vào: 4m;
        + Cỡ tàu lớn nhất cập bến được : 2000 DWT;
        + Cầu tàu số 1dài 93m; bến nghiêng dài 95m.
        + Diện tích mặt bằng : 85.000 m2; Diện tích nhà kho: 2.000 m2.
        + Diện tích bãi hàng 70.000 m2; sức chứa 70.000 Tấn.
2.     Cảng nước sâu Chân Mây:
        + Độ sâu luồng: -12 m; Độ sâu bến: 12.5m
        + Cao trình mặt bến : 3.5 m
        + Bến số 1 dài 320 m
        + Cỡ tàu lớn nhất cập bến được : 30.000 DWT
        + Diện tích bãi chứa hàng: 40.000 m2;
        + Diện tích nhà kho : 2.000 m2.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 1.416