Tìm kiếm tin tức

 

An toàn - Quản lý giao thông >> Đường tỉnh
Sở Giao thông Vận tải đã nhận được các công văn của các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Thủy,.. về việc nâng cấp các tuyến đường huyện, đường liên xã, đường liên hoàn kết nối,.. trở thành...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 về việc nâng cấp, công bố đường huyện thành đường tỉnh quản lý các tuyến đường tỉnh: 6B, 8C, 10E, 12C, 14D, 15B và kéo dài 2 đường tỉnh 8B, 25.
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 Về việc công bố và công bố lại lộ giới Quốc lộ 49B và các tuyến đường Tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Theo Quyết định này, một số lộ giới Quốc...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 về việc Phân cấp quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó UBND tỉnh giao cho UBND Thành phố Huế,...
Cùng với duy tu, sửa chữa thường xuyên những tuyến đường để hạn chế hư hỏng, đảm bảo đi lại trong mùa mưa; một số tuyến còn được nâng cấp quy mô lớn nhằm chống ngập, chống sạt lở khi lũ lụt xảy ra.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.330.013
Truy cập hiện tại 145