Tìm kiếm tin tức

 

Thông tin kêu gọi đầu tư dự án “ Đầu tư, khai thác hệ thống nhà chờ, đón trả khách phục vụ giao thông công cộng trên đại bàn tỉnh”
Ngày cập nhật 04/10/2019

Góp ý thông tin kêu gọi đầu tư dự án “ Đầu tư, khai thác hệ thống nhà chờ, đón trả khách phục vụ giao thông công cộng trên đại bàn tỉnh”

      Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở GTVT có nhận được công văn số 1881/SKHĐT-KTN ngày 11/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến thông tin kêu gọi đầu tư dự án “ Đầu tư, khai thác hệ thống nhà chờ, đón trả khách phục vụ giao thông công cộng trên đại bàn tỉnh”, Sở GTVT tham gia các nội dung như sau:

1. Về xác định giá trị, thanh lý tài sản còn lại trên đất đối với các nhà chờ hiện hữu: Sở GTVT sẽ tiến hành phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành xác định giá trị, thanh lý tài sản đối với các nhà chờ hiện hữu sau khi tiến hành xây dựng các nhà chờ theo mẫu mới

2. Về xác định số lượng nhà chờ mong muốn kêu gọi đầu tư, bản đồ vị trí các khu nhà chờ kêu gọi đầu tư, hiện trạng khu đất kêu gọi đầu tư; Phương án thực hiện đối với hình thức lựa chon nhà đầu tư.

Hiện nay, Sở GTVT  đang thực hiện Đề cương đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh”. Do đó việc xác định số lượng và bản đồ vi trí Sở GTVT chưa xác định được khi đề án chưa hoàn thành. Do đó, Sở GTVT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi đầu tư theo phương án như sau: Trước tiên, đề nghị xác định đơn giá cho từng loại nhà chờ (mẫu A, B, C), trụ chờ và thực hiện đấu thầu theo phương án đấu giá quyền khai thác, kinh doanh quảng cáo đối với các nhà chờ, trụ chờ xây dựng mới theo các tiêu chí do Sở KH&ĐT xây dựng; Về vị trí xây dựng sẽ do Sở GTVT chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ định sau khi thực hiện xong đề án nêu trên.

 Trên đây là các nội dung góp ý Sở GTVT kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 805