Tìm kiếm tin tức

 

Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2024
Ngày cập nhật 15/01/2024

      Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số2768/KH-SGTVT triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2024

      Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm để thực hiện. Nội dung chi tiết có file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 162