Tìm kiếm tin tức

 

Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại Sở Giao thông vận tải năm 2024
Ngày cập nhật 15/01/2024

      Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2769/QĐ-SGTVT về việc công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại Sở Giao thông vận tải năm 2024.

      Sở Giao thông vận tải triển khai đến các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm để thực hiện. Nội dung chi tiết có file đính kèm theo./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 159