Tìm kiếm tin tức

 

Chuyển đổi số là khâu đột phá, giúp thay đổi căn bản phương thức quản lý, hoạt động, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 21/11/2023

Sở GTVT, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành ngày càng có hiệu quả, hệ thống thông tin hoạt động phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị. 100% văn bản, hồ sơ công việc của sở được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định). Ứng dụng các phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê, hạch toán tài sản hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông vận tải; Phần mềm DAT giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe; Nền tảng nhận diện, kiểm soát phương tiện tự động triển khai các nền tảng cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý nhận diện, kiểm soát tự động phương tiện dựa trên ứng dụng của công nghệ số như: Hệ thống giám sát hành trình, quản lý điều hành phương tiện, hệ thống kiểm tra tải trọng xe tự động. Chuyển đổi số một cách toàn diện để có thể triển khai vận hành chủ yếu trên môi trường trực tuyến; tự động hóa được các công tác liên quan đến kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, phương tiện và người lái xe tham gia kinh doanh vận tải, các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, học viên học lái xe thông qua các hệ thống thiết bị và phần mềm quản lý GPLX tại cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch xe cơ giới ứng dụng công nghệ thông tin.

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 122 thủ tục, trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 49 thủ tục; dịch vụ công trực tuyến một phần 73 thủ tục; Từ ngày 24/05/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức đưa vào khai thác và sử dụng: “Dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe ô tô do ngành Giao thông vận tải cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia”, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Việc triển khai cấp, đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã góp phần đơn giản, giảm bớt thủ tục hồ sơ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính cấp, đổi GPLX. Tăng tường công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi GPLX; tăng cường triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX; tiếp tục phối hợp các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ công dân cấp đổi GPLX trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Thống kê từ ngày 1/1/2023 đến 14/10/2023 đối với hồ sơ trực tuyến là 6.719 hồ sơ, Trực tiếp là 14.369 hồ sơ ( trong đó, DVC GPLX : 2.407 hồ sơ, DVC Bộ GTVT 2.136 hồ sơ, DVC tỉnh 2.176 hồ sơ) tổng hồ sơ 21.106 hồ sơ đạt 31.8%.

Ngành GTVT cũng đã chú trọng tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức, viên chức về chính quyền điện tử đảm bảo làm việc chuyên nghiệp trên môi trường mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng chính quyền điện tử.

Để tiếp tục thực hiện chiến lược chuyển đổi số, Sở GTVT cũng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Kế hoạch hướng đến mục tiêu tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, cở sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa đơn vị với các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh và các đơn vị có liên quan. Phát triển dữ liệu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số, góp phần từng bước hình thành công dân số, xã hội số gắn với công tác đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phải thực hiện nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo hiệu quả; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; thay đổi lề lối, cách thức làm việc từ môi trường truyền thống sang sử dụng các ứng dụng trực tuyến.

 

Văn phòng Sở./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 1.181