Tìm kiếm tin tức

 

Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ
Ngày cập nhật 20/10/2023

      Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2023/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải (Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2023. Khoản 7 Điều 1 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2024).

      Sở Giao thông vận tải triển khai đến tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện. Chi tiết có file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 67