Tìm kiếm tin tức

 

Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
Ngày cập nhật 04/08/2023

      Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối vói một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

      Chi tiết có file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 13.843