Tìm kiếm tin tức

 

Triển khai các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 24/07/2023

        Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư: số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; số 16/2023/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; số 17/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2016/TT-BGTVT và Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT; số 18/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2019; số 12/TT-BGTVT ngày 29/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2021/TT-BGTVT ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay.  

       Sở Giao thông vận tải triển khai các nội dung quy định tại các Thông tư nêu trên đến các tổ chức, cá nhân liên quan biết, chấp hành theo quy định. Nội dung chi tiết có các file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 178