Tìm kiếm tin tức

 

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND tỉnh
Ngày cập nhật 24/07/2023

       Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Sở Giao thông vận tải triển khai các nội dung quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm để thực hiện đúng quy định. Nội dung chi tiết có file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 173