Tìm kiếm tin tức

 

Triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 30/05/2023

           Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Công văn số 887/BTCHT-NV ngày 23/5/2023 của Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2023 về việc triển khai một số nội dung liên quan đến Hội thi CCHC năm 2023.

           Để triển khai Hội thi một cách hiệu quả theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Tổ chức Hội thi, đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện một số nội dung sau:

          1. Trưởng các phòng, đơn vị triển khai, vận động cán bộ, công chức, viên chức của phòng, đơn vị của mình tham gia Hội thi đầy đủ, nghiêm túc và có chất lượng, đảm bảo trong mỗi đợt thi có 100% công chức, viên chức của phòng, đơn vị tham gia dự thi và đảm bảo thời gian quy định.

          2. Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng tài khoản công vụ cá nhân đã được cấp  để đăng nhập tham gia Hội thi trực tuyến tại địa chỉ: http://hoithicchc.thuathienhue.gov.vn. (Tại trang chủ Hội thi, người dự thi kích vào “Đăng nhập bằng tài khoản SSO” sau đó tiến hành đăng nhập).

          - Thời gian thi: Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 05/6/2023, kết thúc vào ngày 02/7/2023, gồm:

         + Đợt 1: Từ ngày 05/6/2023 đến hết ngày 11/6/2023.

         + Đợt 2: Từ ngày 12/6/2023 đến hết ngày 18/6/2023.

         + Đợt 3: Từ ngày 19/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023.

         + Đợt 4: Từ ngày 26/6/2023 đến hết ngày 02/7/2023.

         Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

         - Phần này gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi và lựa chọn ngẫu nhiên đối với mỗi đối tượng dự thi; mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và chỉ có 1 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 15 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

        3. Văn phòng Sở có trách nhiệm triển khai và theo dõi tình hình dự thi của các phòng, đơn vị; chủ trì tham mưu chuẩn bị nội dung để tham gia Hội thi một cách tốt nhất.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 213