Tìm kiếm tin tức

 

Luật số 67/2020/QH14: Luậ Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày cập nhật 19/08/2022

Luật số 67/2020/QH14: Luậ Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 1.245