Tìm kiếm tin tức

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2022
Ngày cập nhật 16/02/2022

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 83/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải. Chi tiết có file đính kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 148