Tìm kiếm tin tức

 

Phổ biến và áp dụng Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 10/05/2021
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các Sở GTVT nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 

Văn bản nêu rõ: "Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Để đảm bảo việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý tuân thủ quy định hiện hành,đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và áp dụngNghị định số 50/2021/NĐ-CP; trong đó lưu ý quy định chuyển tiếp tạiNghị định để triển khai thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tiến độ dự án đầu tư xây dựng".

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 1/4/2021  gồm 3 điều  gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung gồm các quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; các loại hợp đồng xây dựng; quản lý hợp đồng EPC; tạm ứng, thanh toán; điều chỉnh hợp đồng  tại 16 điều (Điều: 1, 3, 4, 7, 15, 18, 22, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42 và 54) của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Điều chỉnh giá hợp đồng và hợp đồng xây dựng tại điều 36, 37, 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Đồng thời thêm  02 loại hợp đồng xây dựng. 

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2021.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 921