Tìm kiếm tin tức

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH KẾ HOẠCH CCHC, KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2021
Ngày cập nhật 12/01/2021

     

      Trên cơ sở kế hoạch triển khai của tỉnh về cải cách hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 2254/KH-SGTVT ngày 29/12/2020 về cải cách hành chính năm 2021 của Sở Giao thông vận tải và Kế hoạch số 2233/KH-SGTVT ngày 24/12/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

       Nội dung chi tiết tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.683.937
Truy cập hiện tại 178