Tìm kiếm tin tức

 

BÁO CÁO Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 09/11/2020

BÁO CÁO

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

   

            Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2020 như sau:

          I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

      Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các hoạt động liên quan đến việc thi hành pháp luật gồm: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về giao thông vận tải; Giải quyết các thủ tục hành chính; Đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe; Kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông đường bộ; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật luôn được Đảng uỷ, Lãnh đạo sở thường xuyên quan tâm, quán triệt thực hiện một cách nghiêm túc việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

          II. Tình hình thi hành pháp luật

 1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

Qua một năm theo dõi tình hình thi hành pháp luật đơn vị đã tập trung rà soát, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, các điều kiện bảo đảm cho việc thi hành pháp luật, kịp thời, đầy đủ; phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương; có tính thống nhất, đồng bộ và khả thi cao.

Theo đó, Sở đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-SGTVT ngày 08/01/2020 về theo dõi thi hành pháp luật năm 2020, Kế hoạch 49/KH-SGTVT ngày 08/01/2020 về thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Kế hoach 144/KH-SGTVT ngày 05/02/2020 về tuyên truyền PBGDPL năm 2020, đồng thời đốc thúc các phòng, ban và đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì thường xuyên liên tục.

2. Công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý, qua đó kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

3. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Để triển khai thực hiện công tác pháp chế ngày càng có hiệu quả, phù hợp với số lượng biên chế được giao, đơn vị đã rà soát, quy định mới về chức năng, nhiệm vụ pháp chế được giao cho Thanh tra Sở; thường xuyên cử công chức, viên chức thuộc sở tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác pháp chế do Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Sở Tư pháp tổ chức, trên cơ sở đó trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến tư pháp, pháp chế.

Kinh phí dành cho hoạt động tư pháp (tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rà soát văn bản, xây dựng văn bản, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra…) của đơn vị nhìn chung cơ bản được đảm bảo.

  1. Tình hình tuân thủ pháp luật:

Công tác kiểm tra, xử phạt hành chính nghiêm minh, thực hiện kịp thời trong thời gian qua đã góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao đã hạn chế được tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

a) Thanh tra theo kế hoạch:

 - Xây dựng, tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020. Đã thực hiện và kết luận 05 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải bằng ô tô. Qua thanh tra đã xử phạt với tổng số tiền: 43.200.000đ, tước quyền sử dụng GPLX và Biển hiệu xe Du lịch từ 01 tháng - 03 tháng (09 trường hợp), đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng ô tô tại các doanh nghiệp được thanh tra, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu.

- Thực hiện Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thanh tra Sở đã chủ động kiểm tra, xác minh, rà soát các doanh nghiệp kinh doanh vận tải gặp khó khăn trong thời gian đại dịch Covid-19 để trình cấp có thẩm quyền Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp trong năm 2020 chuyển sang Kế hoạch thanh tra năm 2021.

b) Công tác phối hợp:

- Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành số 48/KHPH/GTVT-CA ngày 08/01/2020, Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an tỉnh ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020. Kết quả đoàn liên ngành đã lập được 21 trường hợp (với 22 lỗi vi phạm), tổng số tiền xử phạt: 25.200.000đ, Tước quyền sử dụng GPLX từ 1 đến 3 tháng: 5 trường hợp.

- Thanh tra Sở phối hợp với Công an Hương Thủy và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo Kế hoạch số 04/KH-PHLN ngày 07/01/2020 đã kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định và các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng và các phương tiện tham gia vận tải hành khách, hàng hoa ra/vào Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

- Trạm KTTTX lưu động tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, công an các huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy kiểm soát tải trọng xe tại nơi bốc, xếp hàng hóa ngay từ nơi xuất phát, tại đầu mối, khu vực cảng, khu công nghiệp, các mỏ vật liệu... theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh. Đã kiểm tra 854 xe, lập biên bản 145 trường hợp, xử phạt 2.388.000.000đ; Tước quyền sử dụng GPLX 90 trường hợp.

c) Kết quả xử lý vi phạm hành chính:

- Số lượng biên bản VPHC: 558 trường hợp (với 567 lỗi vi phạm)

  - Số lượng Quyết định xử phạt VPHC đã chấp hành: 687 trường hợp (Bao gồm XL số biên bản tồn năm 2019).              

  - Tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn: 73 trường hợp.

  - Tổng số tiền phạt thu được: 1.221.650. 000đ.

d) Các nội dung vi phạm pháp luật có tính chất phổ biến:

 Vi phạm quy tắc giao thông; phương tiện chở khách đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định; phương tiện khác dừng, đỗ sai quy định; quá trọng tải thiết kế; vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ…

III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Hoạt động kiểm tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế.

- Còn có một số khó khăn như các trường hợp áp dụng xử phạt VPHC bằng các phương tiện kỹ thuật; việc gửi các quyết định xử phạt về địa phương; việc một số đối tượng vi phạm còn trốn tránh, không chấp hành quyết định xử phạt, quá thời hiệu và hiệu lực thi hành.

  - Cán bộ, công chức phụ trách công tác pháp chế chưa có kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ còn nhiều hạn chế; hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật vẫn còn lúng túng.

2. Nguyên nhân của tình hình vi phạm pháp luật:

- Công tác tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tuy đã được triển khai song còn một bộ phận người tham gia giao thông chưa thực sự quan tâm, thiếu hiểu biết về pháp luật.

- Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác quản lý hoạt động của phương tiện và người lái xe, còn khoán trắng cho lái xe.

 - Do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông chưa cao, chưa nắm vững Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các Văn bản QPPL có liên quan, đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông.

Đối với các lĩnh vực khác, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với đơn vị trực thuộc đang còn hạn chế. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm việc thi hành pháp luật.

IV. Đề xuất, kiến nghị

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; huy động sự tham gia tích cực của Công đoàn Ngành, Hội cựu chiến binh… đối với công tác xây dựng pháp luật và giám sát THPL.

- Cần đẩy mạnh việc triển khai, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức, viên chức thi hành công vụ và các tổ chức, cá nhân, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giao thông đường bộ.

- Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các tổ chức, cá nhân phản ánh về lĩnh vực GTVT trong quá trình thực hiện pháp luật, để từ đó gắn công tác xây dựng pháp luật với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi THPL, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách một cách hiệu quả.

          - Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

- Đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức theo dõi tình hình THPL; chú trọng đảm bảo các điều kiện cho thực thi công tác theo dõi tình hình THPL nói riêng và công tác THPL nói chung. 

          - Đẩy mạnh việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL nói chung và công tác THPL trong lĩnh vực Giao thông vận tải nói riêng.          

- Đề nghị tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 974