Tìm kiếm tin tức

 

V/v triển khai Thông tư 43 và 44/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày cập nhật 19/11/2019

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 131