Tìm kiếm tin tức

 

Thông tin tuyên truyền >> Chuyển đổi số
 Từ ngày 30/11 -04/12 tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải tham gia diễn đàn trực tuyến cho cán bộ Công chức, viên chức Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số cho các ngành/đối tượng trọng điểm: Tài chính, Ngân hàng,...
.
Bộ trưởng Nguyễn văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 1930/QĐ-BGTVT Kiện toàn và đổi tên “Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải” thành “Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải”
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.530.617
Truy cập hiện tại 1.286