Tìm kiếm tin tức

 

Thông tin tuyên truyền >> Chuyển đổi số
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Đề án 06 của Sở Giao thông vận tải trong thời gian qua cho thấy có rất nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ…
Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-BCĐ, ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số...
Dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 đã được triển khai trên cả nước, tạo thuận lợi cho người dân đăng ký, kê khai thông tin qua mạng, được chủ động.
Về việc phân công cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng, dịch vụ đô thị thông minh 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.896.385
Truy cập hiện tại 1.421