Tìm kiếm tin tức

 

Hướng dẫn hồ sơ giảm phí sử dụng đường bộ đối với xe tạm dừng lưu hành
Ngày cập nhật 18/06/2020

Ngày 31/3/2020, Sở GTVT đã ban hành công văn số 493/SGTVT-VTPT hướng dẫn các DN, HTX, Hộ kinh doanh vận tải các hồ sơ cần thiết để làm thủ tục giảm phí sử dụng đường bộ (kèm theo) theo quy định tại Thông tư  293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.216.936
Truy cập hiện tại 498