Tìm kiếm tin tức

 

V/v tập huấn nghiệp vụ KDVT, an toàn giao thông cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và quy định về người trực tiếp điều hành vận tải.
Ngày cập nhật 18/06/2020

Ngày 17/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi là Nghị định số 10), Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020 và thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9 /2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

          Về người trực tiếp điều hành vận tải và tập huấn cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe quy định tại Điểm c, d Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 và Điểm c Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 10, Sở GTVT hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện như sau:

 

1. Quy định đối với người trực tiếp điều hành vận tải.

          a) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải.

          b) Người có trình độ chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vận tải trở lên.

          c) Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, HTX được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hoạt động trước ngày 01/4/2020 bắt buộc trước ngày 31/12/2021 phải có trình độ chuyên môn về vận tải theo quy định.

          2. Quy định về tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

          a) Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông  theo quy định.

          b) Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe hoặc phối hợp với đơn vị vận tải khác, các hiệp hội vận tải, các trường đào tạo để tổ chức tập huấn. Việc tập huấn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định (đảm bảo đúng đối tượng, nội dung tập huấn, cán bộ tập huấn) và trước khi tổ chức tập huấn, đơn vị tổ chức tập huấn phải báo cáo theo quy định về Sở GTVT để kiểm tra, giám sát. 

          Sở GTVT đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở GTVT Thừa Thiên Huế (số 10 Phan Bội Châu – TP.Huế. ĐT: 0234.3823047 để được hướng dẫn kịp thời./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.216.936
Truy cập hiện tại 500