Tìm kiếm tin tức

 

Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Thông tư 17/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2020/TTBGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi kèm theo văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa; đề nghị các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nghiên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.619.811
Truy cập hiện tại 1.435