Tìm kiếm tin tức

 

Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Sau 12 lần dự thảo, hôm nay 17-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 10 thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, chấm dứt việc tranh cãi về quy định quản lý...
Ngày 12/9/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển...
Thực hiện nội dung văn bản số 4159/UBND-GT ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc triển khai Thông tư 18/2019/TT-BGTVT ngày 20/05/2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.216.936
Truy cập hiện tại 479