Tìm kiếm tin tức

 

Quản lý Vận tải - Phương tiện >> Văn bản chuyên ngành
Tổng cục Đường bộ Việt Nam gửi kèm theo văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa; đề nghị các Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nghiên...
Ngày 04/02/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.388.884
Truy cập hiện tại 462