Tìm kiếm tin tức
Tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh
Ngày cập nhật 23/05/2019

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, ngày 09/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2779/UBND-CCHC yêu cầu:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản đến, văn bản đi đã được UBND tỉnh ban hành; Đối với những đơn vị chưa thực hiện tích hợp giải pháp dịch vụ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, yêu cầu phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện việc đăng ký, tích hợp. Thực hiện nghiêm túc việc ký số đối với các văn bản điện tử gửi, nhận trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo Danh mục quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ văn bản mật) giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và với UBND tỉnh. Đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử thay thế văn bản giấy trong nội bộ các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương thuộc UBND cấp huyện.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh rà soát các chức năng trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh khẩn trương hoàn thành các giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ và các điều kiện kỹ thuật khác để đáp ứng việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 887