Tìm kiếm tin tức
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải
Thực hiện QĐ 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe HĐ, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tên quy hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh Quy hoạch Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Quy hoạch điều chỉnh Phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 24/06/2015. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch và Quyết định xem file đính kèm.
Ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại  Quyết định...
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 1.240