Tìm kiếm tin tức
Triển khai Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải.
Ngày cập nhật 14/05/2019

Ngày 04/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2625/UBND-GT, gửi các Sở, ban, ngành: UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 380/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2014 -2018.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Sở Giao thông vận tải  căn cứ nội dung công bố tại Quyết định trên, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tình hình thực tế để khai thác sử dụng và tổ chức thực hiện, đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Nội dung chi tiết tại đây.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.644