Tìm kiếm tin tức
Quyết định 630/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 13/06/2024

       Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 630/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải kỳ 2019 - 2023.

      Sở Giao thông vận tải triển khai các nội dung quy định, hướng dẫn tại Quyết định nêu trên đến các phòng, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, chấp hành theo quy định.

       Nội dung chi tiết có file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 212