Tìm kiếm tin tức
Triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC năm 2024
Ngày cập nhật 05/06/2024

      Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 01/6/2024 của UBND tỉnh sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024; Quyết định số 87/QĐ-BTCHT ngày 01/6/2024 của Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2024 về việc ban hành Thể lệ Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 (Có các văn bản kèm theo).

       Để triển khai Hội thi một cách hiệu quả theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Tổ chức Hội thi, Sở Giao thông vận tải triển khai một số nội dung sau:

      1. Trưởng các phòng, đơn vị triển khai, vận động cán bộ, công chức, viên chức của phòng, đơn vị của mình tham gia Hội thi đầy đủ, nghiêm túc và có chất lượng, đảm bảo trong mỗi đợt thi có 100% công chức, viên chức của phòng, đơn vị tham gia dự thi và đảm bảo thời gian quy định.

      2. Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký để đăng nhập tham gia dự thi trên nền tảng Hue-S (Có hướng dẫn thi trực tuyến trên nền tảng Hue-S kèm theo).

      - Đề thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi và lựa chọn ngẫu nhiên đối với mỗi đối tượng dự thi; mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D và chỉ có 01 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 15 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

      - Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong danh mục các văn bản được ban hành theo Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh.

      - Thời gian thi: Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 đợt, bắt đầu từ ngày 17/6/2024, kết thúc vào ngày 14/7/2024, gồm:

      + Đợt 1: Từ 08 giờ ngày 17/6/2024 đến 24 giờ ngày 22/6/2024.

      + Đợt 2: Từ 08 giờ ngày 24/6/2024 đến 24 giờ ngày 29/6/2024.

      + Đợt 3: Từ 08 giờ ngày 01/7/2024 đến 24 giờ ngày 06/7/2024.

      + Đợt 4: Từ 08 giờ ngày 08/7/2024 đến 24 giờ ngày 13/7/2024.

      Mỗi đợt, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.947.979
Truy cập hiện tại 214