Tìm kiếm tin tức
Dự báo ngập lụt đường phố
Bài viết trình bày kết quả mô phỏng thoát nước đô thị Huế bằng mô hình SWMM với trận mưa thực đo từ ngày 01/10/2010 đến ngày 03/10/2010 (Thời đoạn lượng mưa 30’, Cường độ mưa khoảng 150mm) thuộc đề tài KHCN cấp tỉnh TTHuế:...
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa to trong 2 ngày qua 14 và 15/11/2013. Lượng mưa tích lũy đo được tại trạm Huế đến 19h hôm nay...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 1.050