Tìm kiếm tin tức
V/v:Cho phép cấm các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến đường tỉnh 4 Km29+000-Km31+000
Ngày cập nhật 28/11/2019

Thực hiện kế hoạch của Sở GTVT Thừa Thiên Huế về việc triển khai Công trình:”Sửa chữa tập trung Km29+000-Km31+000 đường tỉnh 4”  thuộc xã Phong Chương , huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đề nghị của đơn vị thi công (Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế), Sở GTVT thông báo :

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 5.793