Tìm kiếm tin tức
Chấp thuận kết quả nghiệm thu của Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh T.T. Huế đối với công trình: Đường và cầu tràn đến khu sản xuất thôn Ka Nôn 2, xã Hương Lâm, huyện A Lưới
Ngày cập nhật 30/10/2020

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.920.091
Truy cập hiện tại 759